Inovativní aplikační forma etanerceptu

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Revmatologie
Autoři: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Autoři - působiště: Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha

Souhrn

Úvod

Biologická léčba je dnes již nedílnou součástí terapie celé řady onemocnění, přičemž velmi využívána je především u onemocnění revmatických, jako je revmatoidní artritida, psoriatická artritida, ankylozující spondylitida nebo juvenilní revmatoidní artritida. Třebaže z tzv. biologik jsou nejčastěji využívány látky inhibující aktivitu TNF-α (monoklonální protilátky infliximab, adalimumab, nově též certolizumab a golimumab nebo solubilní receptor pro TNF-α etanercept), využíván je rovněž abatacept (solubilní fúzní protein složený z modifikovaného Fc fragmentu a extracelulární domény lidského CTLA-4 inhibující aktivaci T-lymfocytů), rituximab (monoklonální protilátka proti CD20 na B-lymfocytech), tocilizumab (inhibitor interleukinu IL-6) či anakinra (inhibitor interleukinů IL-1α a IL-1β).

Etanercept je v České republice schválený pro léčbu středně těžké až těžké aktivní revmatoidní artritidy v kombinaci s methotrexátem, jestliže dosavadním podáváním chorobu modifikujících látek, včetně methotrexátu, nebylo dosaženo odpovídající terapeutické odpovědi. Užíván je rovněž k léčbě závažné aktivní a progresivní revmatoidní artritidy u dospělých, kteří dosud nebyli methotrexátem léčeni. Dále je schválen k léčbě psoriatické artritidy, ankylozující spondylitidy, ložiskové psoriázy, včetně léčby dětí od osmi let, a k léčbě aktivní polyartikulární juvenilní chronické artritidy u dětí a dospívajících ve věku od 4 let.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky