Pramipexol s prodlouženým uvolňováním v léčbě pacientů s Parkinsonovou chorobou

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Psychiatrie
Autoři: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Autoři - působiště: Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha

Souhrn

Úvod

Od doby, kdy do klinického užívání u nemocných s Parkinsonovou chorobou vstoupila levodopa, uplynulo již půl století, a je tomu již přibližně 40 let, kdy světlo světa spatřil první agonista dopaminových receptorů. Třebaže jsou stále základem dnes dostupného armamentaria v léčbě motorických projevů této choroby, setkáváme se dnes s modernějšími lékovými formami, do kterých jsou tyto látky adjustovány s cílem dosažení pacientovy vyšší adherence k léčbě, a tedy i lepších klinických výsledků. Stabilní dodávka dopaminových agonistů v běžné praxi dnes může být zajištěna prakticky dvěma způsoby – jednak transdermálním podáním a jednak jednorázovým perorálním podáním s prodlouženým uvolňováním léčiva.

Pramipexol (2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-propylamino-benzothiazol-dihydrochlorid) je syntetický aminobenzothiazolový derivát s výraznou agonistickou aktivitou na dopaminových receptorech. Je to bělavý až čistě bílý prášek, sumární vzorec je C10H17N3S a molekulová hmotnost činí 211,324 g/mol.

Prakticky donedávna byl pramipexol dostupný výhradně ve formě s okamžitým uvolněním (IR) a jako takový musel být užíván 3x denně. Nově jsou však dostupné tablety s prodlouženým uvolňováním (ER – extended release), jejichž výhodou je vyrovnanější plazmatická koncentrace léčiva (obrázek 1).

Schválenými indikacemi pramipexolu v České republice jsou léčba příznaků a projevů idiopatické Parkinsonovy choroby a středně těžký až těžký syndrom neklidných nohou (RLS – restless legs syndrome). V rámci off-label indikací je možné se s ním setkat rovněž např. v léčbě clusterových bolestí hlavy, u sníženého libida či bipolární afektivní poruchy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky