ASU (Piascledine) v léčbě osteoartrózy – nové poznatky o možném ovlivnění strukturální progrese

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Osteologie
Autoři: Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Autoři - působiště: Revmatologický ústav, Praha

Souhrn

Úvod

Osteoartróza (OA) je nejčastějším kloubním onemocněním, postihujícím až polovinu populace nad 65 let. Nejčastější, ale i medicínsky nezávažnější lokalizací s nejzávažnějšími důsledky v sociální oblasti je OA kolenních kloubů a artróza kyčelních kloubů.1

Příčiny OA jsou multifaktoriální a lze je rozdělit do skupiny faktorů genetických, biomechanických v souvislosti s dlouhodobou kumulativní zátěží a opotřebením, traumatických a některých dalších (sekundární OA při endokrinopatiích, zánětlivých a infekčních onemocněních). OA je nezánětlivé onemocnění, které vzniká v důsledku degenerace hyalinní kloubní chrupavky, je to však onemocnění všech kloubních tkání. Postižení subchondrální kosti, synovie, ligament, menisků a burs je ale nejspíše sekundární v návaznosti na primární biochemické a morfologické změny v chrupavce.2

Terapeutické prostředky u OA lze rozdělit do skupiny léčby nefarmakologické, farmakologické a chirurgické. Léčba pacienta s OA by měla být vždy komplexní a kombinovat především prostředky léčby nefarmakologické a farmakologické.3 Z nefarmakologických prostředků léčby je důležitá edukace pacienta a jeho získání pro aktivní, dlouhodobý rehabilitační program doplněný o potřebná režimová opatření. Rozmanité jsou i možnosti fyzikální léčby, jako je elektroterapie, balneoterapie, léčba laserem, akupunktura. Důkazy o účinnosti těchto procedur jsou však ve světle medicíny založené na důkazech skrovné. Pokud se týče farmakologických prostředků, existují objektivní důkazy o účinnosti paracetamolu, nesteroidních antirevmatik (NSA), lokálních NSA, silných i slabých opioidů, intraartikulárních kortikosteroidů a léků ze skupiny tzv. SYSADOA (symptomatic slow-acting drug in OA).4

Do skupiny SYSADOA patří glukosamin sulfát, chondroitin sulfát, diacerein, kyselina hyaluronová a výtažek z avokáda a sóji, tzv. ASU (avocado/soy unsaponifiables), který je distribuován pod názvem Piascledine.

Léky skupiny SYSADOA jsou heterogenní molekuly, které však mají určité společné rysy:

  • Neovlivňují cyklooxygenázu, a tím ani syntézu prostaglandinů. Nemají tedy bezprostřední analgetický účinek, ale ani nežádoucí účinky plynoucí z inhibice syntézy prostaglandinů.
  • Působí přímo na metabolismus chondrocytů, kde většinou podporují anabolické pochody a tlumí degradační enzymy.
  • Nástup jejich účinku je většinou opožděný (2–4 týdny), ale pak se již vyrovnává s účinkem NSA.
  • Jejich analgetický účinek většinou přetrvává 2–3 měsíce po ukončení léčby (tzv. carry-over effect).
  • Mohou mít podle mechanismu působení tzv. strukturu modifikující účinek a u řady z nich byly provedeny dlouhodobé studie, které přinesly příznivé výsledky.5–7
  • Jsou to léky velmi bezpečné a závažné nežádoucí účinky se téměř nevyskytují.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky