Léčba arteriální hypertenze u pacientů s onemocněním ledvin

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Autoři - působiště: Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Úvod

Renální (renoparenchymatózní) hypertenze je nejčastější formou sekundární hypertenze (vyskytuje se u asi 5 % pacientů s hypertenzí) a je asi dvakrát častější než hypertenze renovaskulární. Hypertenze se vyskytuje s různou pravděpodobností u většiny chronických renálních onemocnění, při některých z nich i u pacientů s normální nebo jen mírně sníženou glomerulární filtrací, zejména u nemocí renálních cév a glomerulů (diabetická nefropatie, IgA nefropatie), autosomálně dominantních polycystických ledvin a onemocnění postihujících pouze jednu ledvinu (např. refluxová nefropatie či adenokarcinom ledviny). S progresí chronické renální insuficience výskyt hypertenze stoupá nezávisle na etiologii renálního onemocnění a při zahájení dialyzační léčby je hypertenzních cca 90 % nemocných. V patogenezi hypertenze u různých renálních onemocnění zpravidla hraje roli aktivace intrarenálního systému renin-angiotenzin-aldosteron či porucha vylučování sodíku a retence sodíku a vody, popřípadě kombinace obou těchto mechanismů.

Hypertenze je u chronických onemocnění ledvin nejdůležitějším faktorem progrese chronické renální insuficience do chronického selhání ledvin, a u pacientů s hypertenzí kardiovaskulární riziko – již i tak zvýšené – ještě dále významně stoupá. Maligní hypertenze u pacientů s esenciální hypertenzí (zejména neléčených nebo velmi špatně léčených) může být příčinou selhání ledvin (maligní nefroskleróza). Riziko vývoje chronického selhání ledvin zvyšují i lehčí formy esenciální hypertenze, vedoucí k méně závažnému poškození ledvin (benigní nefroskleróza).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky