Léčba pacientů s revmatoidní artritidou certolizumab pegolem je provázena zlepšením fyzické funkce, zmírněním únavy a bolesti a zvýšením pracovní produktivity

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Úvod

Revmatoidní artritida (RA) je chronické onemocnění, které je provázeno bolestí, únavou a poruchou fyzické funkce, čímž významně zasahuje do běžného života pacientů. Bolest, způsobená zánětem a destrukcí kloubu, je pro pacienty jednou z hlavních příčin, pro které vyhledají lékaře a jejíž zmírnění vlivem léčby očekávají. Významný problém pro ně představuje také únava, která souvisí především s bolestí a zhoršenou kvalitou spánku, ale také se zánětlivým procesem, anemií a depresí.

Bolest a únava následně vede k poruše fyzické funkce a k narušení aktivit v zaměstnání, domácnosti i ve volném čase – velká část pacientů s RA dospívá do stavu, ve kterém již není schopna vykonávat svou práci, během 10 let od stanovení diagnózy. Výzkum se proto zaměřuje na identifikaci faktorů, které by predikovaly pracovní neschopnost, a na hodnocení léčebných výsledků ve vztahu k absenteismu (počet dní, kdy pacient není v zaměstnání) a presenteismu (počet dní, kdy je pacient přítomen v zaměstnání, ale jeho výkonnost je snížena).

Certolizumab pegol (CZP) je jediným pegylovaným inhibitorem TNF-α schváleným pro léčbu pacientů s RA. V několika studiích bylo prokázáno, že CZP u pacientů s aktivní RA zlepšuje fyzickou funkci a zmírňuje bolest i únavu.

Komentář ke studii

MUDr. Andrea Pavelková

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky