Dlouhodobá účinnost a bezpečnost kyseliny zoledronové v léčbě pacientek s postmenopauzální osteoporózou – výsledky tříleté extenze studie HORIZON-PFT

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Úvod

Kyselina zoledronová patří mezi dusíkaté bisfosfonáty. Je indikována ke snížení rizika patologických zlomenin u pacientek s postmenopauzální osteoporózou a u nemocných s glukokortikoidy indukovanou osteoporózou nebo Pagetovou chorobou. Aplikuje se v intravenózní infuzi v dávce 5 mg jednou ročně,2 což v porovnání s ostatními bisfosfonáty významně přispívá ke zvýšení komfortu pacientů a jejich compliance k této léčbě. Podávání kyseliny zoledronové je obecně dobře snášeno – vzhledem k parenterálnímu způsobu aplikace není spojeno s výskytem gastrointestinálních nežádoucích účinků, může však být provázeno rozvojem febrilií a bolestí svalů. Tyto symptomy se objevují zejména v prvních třech dnech od aplikace a lze jim předcházet preventivním podáním paracetamolu či nesteroidních antiflogistik.

Účinnost kyseliny zoledronové v různých indikacích byla posuzována v mnoha studiích. Jednou z nich byla též studie HORIZON-PFT (Health Outcomes and Reduced Incidence with Zoledronic Acid Once Yearly – Pivotal Fracture Trial), tříletá multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie III. fáze, v níž byla kyselina zoledronová hodnocena v léčbě pacientek s postmenopauzální osteoporózou oproti placebu. V této studii bylo v rameni aktivní léčby prokázáno 70% snížení rizika výskytu morfometrických zlomenin obratlů (3,3 % vs 10,9 %; RR: 0,3; 95% CI: 0,24–0,38) a 41% snížení rizika výskytu zlomenin kyčle (1,4 % vs 2,5 %; HR: 0,59; 95% CI: 0,42–0,83).3

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky