Bisfosfonáty v léčbě osteoporózy

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
Autoři - působiště: Osteocentrum, Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK a FN, Hradec Králové

Souhrn

Závažnost a prevalence postmenopauzální osteoporózy vede k trvalému zájmu lékařské, vědecké i farmaceutické obce o hledání nových diagnostických a léčebných postupů. Současné spektrum speciálních léků bývá děleno na léky antiresorpční (antikatabolické) a léky osteoanabolické, stimulující kostní novotvorbu. Prozatím zaujímají v tomto spektru dominantní postavení léky antiresorpční, a v jejich rámci nepochybně bisfosfonáty. Doba „nedusíkatých“ bisfosfonátů v této indikaci již minula a v současné době jsou používány pouze bisfosfonáty obsahující atom dusíku v molekule. Při podrobnějším prostudování chemické struktury (charakteru dvou postranních řetězců) se jednotlivé bisfosfonáty mezi sebou výrazně liší jednak afinitou ke kostnímu minerálu, a tedy vazbou k povrchu kosti, a jednak svou metabolickou účinností. Ta je představována především blokádou aktivity farnesylpyrofosfátsyntázy s následnou poruchou intracelulární syntézy cholesterolu a poruchou prenylace malých proteinů. Kyselina zoledronová se řadí k nejnovějším generacím bisfosfonátů s vysokou účinností.

K velkým výhodám bisfosfonátů oproti ostatním lékovým skupinám patří především jejich dobrá probádanost v rozsáhlých klinických studiích. Většina z nich splňuje podmínky medicíny založené na důkazech (EBM – evidence-based medicine). Byl také shromážděn dostatek důkazů, že jejich účinek je prokazatelný ve všech „ostře sledovaných“ oblastech, tedy ve snížení rizika zlomenin obratlových těl, neobratlových zlomenin i zlomenin proximálního femuru, avšak síla těchto důkazů se pochopitelně pro jednotlivé přípravky liší.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky