Výsledky léčby infliximabem u pacientů s refrakterní revmatoidní artritidou v sedmiletém sledování

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Úvod

Látky namířené vůči cytokinu TNF-α se staly standardem v léčbě pacientů s revmatoidní artritidou (RA) refrakterní na léčbu nebiologickými chorobu modifikujícími léky (DMARDs – disease-modifying antirheumatic drugs). Byly získány důkazy, které svědčí pro účinnost a bezpečnost těchto léků v krátkodobém horizontu, avšak důležité jsou především údaje o jejich dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti, které mohou být získány z registrů pacientů s RA.

Infliximab, který je užíván primárně v kombinaci s methotrexátem (MTX), představujeúčinnou léčbu pro většinu pacientů s RA. Po indukční fázi, v níž je podáván v týdnech 0, 2 a 6, je obvykle aplikován v dávce 3 mg/kg v intravenózní infuzi každých 8 týdnů (v kombinaci s MTX). Často se však můžeme setkat s modifikací tohoto schématu ve smyslu zvyšování dávek či zkracování dávkových intervalů – režimy aplikace se mohou v jednotlivých zemích lišit vzhledem k odlišnostem v používaných doporučených postupech.

Belgická kohorta pacientů s RA léčených infliximabem v rámci programu s rozšířením vstupních kritérií (EAP – expanded access program), sledovaná od roku 2000–2001, čítá 511 nemocných, a patří tak k jedné z největších. Většina pacientů byla dosud léčena infliximabem v dávce 3 mg/kg v kombinaci s MTX.

Cíl studie

Cílem této studie bylo posoudit účinnost a bezpečnost léčby infliximabem u pacientů s dlouhodobou refrakterní RA během sedmiletého sledování. Zaznamenávány byly také příčiny přerušení léčby a mortalita.

Komentář ke studii

MUDr. Šárka Forejtová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky