Abatacept u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou dosud neléčených biologickými léky

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Úvod

Revmatoidní artritida (RA) je autoimunitní onemocnění charakterizované pozvolnou destrukcí postižených kloubů a progresivním zhoršováním jejich funkce. V léčbě RA jsou využívána nefarmakologická opatření, analgetika, protizánětlivé léky, chorobu modifikující léky (DMARDs – disease-modifying antirheumatic drugs), především methotrexát (MTX), a nově též biologické léky, tj. inhibitory TNF-α, popřípadě blokátory IL-1.

Abatacept je solubilní humánní fúzní protein tvořený extracelulární doménou CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen-4) a modifikovaným fragmentem lidské protilátky IgG1, který inhibuje aktivaci T-lymfocytů zabráněním interakci mezi CD80/CD86 a CD28. Tento článek shrnuje data o účinnosti a bezpečnosti abataceptu v kombinaci s MTX u pacientů s aktivní RA, u kterých nebyla dostatečně účinná monoterapie MTX a kteří dosud nebyli léčeni biologickými léky.

Účinnost abataceptu v klinických studiích

Účinnost abataceptu v kombinaci s MTX u biologicky dosud neléčených pacientů s nedostatečnou odpovědí na monoterapii MTX byla hodnocena ve třech studiích – v dávkové studii fáze IIb, ve studii AIM a studii ATTEST.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky