Golimumab v léčbě pacientů s aktivní revmatoidní artritidou, u kterých selhala léčba methotrexátem – studie GO-FORWARD

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Úvod

Golimumab je humánní monoklonální protilátka namířená vůči TNF-α, která je registrována v léčbě pacientů s revmatoidní artritidou, psoriatickou artritidou nebo ankylozující spondylitidou. Ve všech indikacích se podává v dávce 50 mg subkutánně každé 4 týdny.

V předchozí studii II. fáze, do níž byli zařazeni pacienti s revmatoidní artritidou (RA), u kterých nebyla dostatečně účinná léčba methotrexátem (MTX), bylo po 16 týdnech pozorováno, že přidání golimumabu k MTX snižuje výskyt známek a příznaků RA, přičemž četnost léčebných odpovědí byla udržena po jeden rok. Účinnost golimumabu u pacientů s RA, u kterých selhala léčba samotným MTX, byla dále prokázána v šestiměsíční studii III. fáze GO-FORWARD (GOlimumab FOR subjects With Active RA Despite MTX). Zde autoři uvádějí výsledky této studie po jednoletém sledování.

Cíl studie

Cílem této analýzy bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost golimumabu v léčbě pacientů s aktivní RA, u kterých nebyla dostatečně účinná léčba MTX, po 52týdenním sledování.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky