Jak dlouho podávat léčbu zaměřenou na prevenci zlomenin?

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Úvod

Výskyt zlomenin u pacientů s osteoporózou je spojen se zvýšením morbidity, mortality i nákladů na zdravotní péči. Léčba, která dokáže účinně bránit výskytu zlomenin, je proto zcela opodstatněná a je indikována u pacientů s vysokým absolutním rizikem vzniku zlomeniny. K výběru vhodného léku napomáhají výsledky randomizovaných klinických studií a zkušenosti z klinické praxe, dosud však není jasné, jak dlouho se má v této léčbě pokračovat.

Remodelace kosti a její suprese

V kostní tkáni neustále probíhá remodelace – poškozená a stará kost je nahrazována kostí novou. Při tomto procesu se významně uplatňují tzv. BMU (basic multicellular units), tedy oblasti s akumulací osteoblastů a osteoklastů. Ve vyšším věku se však stává tato bilance negativní – rovnováha mezi odbouráváním a novotvorbou kosti je narušena. Účinným mechanismem v prevenci i léčbě osteoporózy je proto suprese kostní remodelace. Na tomto principu působí antiresorpční léčiva, která snižují tvorbu BMU. Tím dochází k nárůstu kostní hmoty, následné rychlé mineralizaci a zvýšení kostní minerální denzity (BMD – bone mineral density).

Účinek na supresi remodelace se mezi různými léky liší – je např. vyšší v případě alendronátu nebo risedronátu, a naopak nižší při použití raloxifenu; při léčbě denosumabem je účinek rychlý a krátkodobý, při podávání kyseliny zoledronové rychlý a dlouhodobý. Ovlivnění remodelace kostní tkáně se však může projevit i negativně – vzhledem k tomu, že během procesu remodelace je odstraňována poškozená kostní tkáň, dlouhodobější suprese remodelace může mít nepříznivý účinek na strukturu a kvalitu kostní tkáně se vznikem produktů pokročilé glykace (advanced glycation products), např. pentosidinu, akumulací mikropoškození a zvýšením mineralizace kostní tkáně, čímž se snižuje pružnost kostí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky