Celecoxib ve srovnání s diclofenakem a omeprazolem u pacientů s osteoartrózou a revmatoidní artritidou – studie CONDOR

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Úvod

V současné době je za účelem snížení rizika nežádoucích účinků spojených s užíváním nesteroidních antiflogistik (NSAID – non-steroidal anti-inflammatory drugs), jež postihují horní část gastrointestinálního traktu (GIT), doporučeno podávání neselektivních NSAID společně s inhibitory protonové pumpy (PPI – proton-pump inhibitors), nebo COX-2 selektivních NSAID samostatně.

Přidání PPI k neselektivním NSAID chrání horní část GIT, avšak výrazně neovlivňuje nežádoucí působení NSAID na část GIT aborálně od duodena, kde může dojít ke vzniku ulcerací a okultního či zjevného krvácení, jež následně vede k anemii. Zdá se, že při podávání selektivních NSAID je riziko poškození sliznice dolní části GIT menší, nicméně dosud nebyla provedena žádná prospektivní studie, která by přímo srovnávala klinicky relevantní důsledky léčby selektivními NSAID a neselektivními NSAID spolu s PPI v této souvislosti.

Cíl studie

Cílem této studie bylo porovnat výskyt gastrointestinálních nežádoucích účinků při léčbě COX-2 selektivním NSAID celecoxibem a neselektivním NSAID diclofenakem s prodlouženým uvolňováním v kombinaci s PPI (omeprazolem).

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petr Bradna, CSc.

Komentář ke studii

MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky