Linezolid vs vancomycin v léčbě nozokomiálních pneumonií vyvolaných MRSA

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Antibiotika

Souhrn

Nozokomiální pneumonie stále představují významný zdravotnický problém, zejména pokud jsou vyvolány patogeny, jako je Staphylococcus aureus rezistentní k meticillinu (MRSA). Toto agens bývá citlivé pouze k některým antibiotikům, mezi něž patří např. linezolid či vancomycin. Účinnost a bezpečnost těchto dvou antibiotik v léčbě nozokomiálních pneumonií vyvolaných MRSA byla recentně porovnávána v multicentrické randomizované studii IV. fáze ZEPHyR, do níž bylo zařazeno 1 225 pacientů. Linezolid byl aplikován v dávce 600 mg i. v. po 12 hodinách, vancomycin v dávce 15 mg/kg i. v. po 12 hodinách. Léčba linezolidem byla přitom statisticky významně častěji účinnější než léčba vancomycinem – četnost klinického úspěchu činila 57,6 % vs 46,6 % (95% CI pro rozdíl v četnosti léčebných odpovědí 0,5–21,6; p = 0,042). Nežádoucí účinky související s léčbou se vyskytly u 16,2 % pacientů ze skupiny linezolidu vs u 18,4 % pacientů ze skupiny vancomycinu. Léčba linezolidem tedy byla nejen úspěšnější, ale byla také spojena s trendem k nižšímu výskytu nežádoucích účinků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky