Vitaminy B snižují dlouhodobé riziko deprese po cévní mozkové příhodě – studie VITATOPS-DEP

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Užívání vitaminů skupiny B snižuje celkovou plazmatickou koncentraci homocysteinu, a může tak podpořit odpověď na běžnou antidepresivní léčbu. Není ovšem jasné, zda podávání vitaminů skupiny B může též dlouhodobě snížit výskyt deprese u rizikových osob, jako jsou nemocní po cévní mozkové příhodě. V randomizované placebem kontrolované studii bylo nemocným po iktu podáváno placebo, nebo kyselina listová (2 mg), vitamin B6 (25 mg) a vitamin B12 (0,5 mg) po dobu od 1 do 10,5 let (n = 273). Při průměrné době sledování 7,1 ± 2,1 roku bylo v aktivně léčené skupině nemocných ve srovnání s placebem zjištěno nižší riziko velké deprese – 18,4 % vs 23,3 % (HR: 0,48; 95% CI: 0,31–0,76) – a rovněž tendence k nižšímu výskytu malé a velké deprese – 19,1 % vs 27,7 % (OR: 0,58; 95% CI: 0,31–1,09).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky