Léčba estrogeny a kognitivní funkce u žen v postmenopauze

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Gynekologie

Souhrn

Nálezy recentních studií dokládají příznivý vztah mezi užíváním estrogenů a přinejmenším zpomalením úbytku kognitivních funkcí u žen po menopauze. Současně však je poukazováno na výraznou roli psychické zátěže u těchto žen. Aktuálně proto byl hodnocen vztah mezi užíváním estradiolu (E2) a kognitivními funkcemi po vystavení psychickému stresu a depleci monoaminů (n = 22). Ženám bylo podáváno placebo, nebo 17β-E2 (1 mg/den 1. měsíc a 2 mg/den 2. měsíc). Po 3 měsících jim byla vyvolána deplece monoaminů požitím diety s nedostatkem tryptofanu či fenylalaninu/tyrosinu a po 5 hodinách podstoupily Trierův test sociální zátěže (TSST) s následným hodnocením nálady, úzkosti a kognice. Léčba 17β-E2 ve srovnání s placebem vedla k signifikantnímu zhoršení kognitivních funkcí v úlohách zaměřených na zjišťování pozornosti a psychomotoriky. Podobné výsledky se týkaly rovněž dlouhodobé epizodické paměti ve srovnání s placebem či nálady a úzkosti. Tyto účinky přitom nikterak nesouvisely s navozenou deplecí neurotransmiterových prekursorů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky