Omega-3 mastné kyseliny a variabilita srdečního rytmu u depresivních kardiaků

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obory: Kardiologie, Psychiatrie

Souhrn

Nízký příjem ω-3 nenasycených mastných kyselin (MK) je zjišťován u nemocných s depresí a je rovněž asociován s nízkým indexem variability srdeční frekvence, což vše dohromady souvisí se zvýšeným rizikem úmrtí u nemocných s postižením věnčitých tepen. Ve zcela recentní studii s 36 depresivními pacienty s koronárním postižením, kteří byli randomizováni k užívání sertralinu 50 mg a ω-3 MK 2 mg/den, bylo zjištěno, že mastné kyseliny zabraňovaly zhoršení srdeční autonomní regulace nebo jej oddalovaly. Tento příznivý účinek autoři studie popisují již po 10 týdnech pravidelného užívání. Je však zapotřebí jeho dalšího ověření, zejména s ohledem na delší dobu sledování či možný větší přínos užití ω-3 MK ve vyšších dávkách.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky