Zibotentan v léčbě metastazujícího karcinomu prostaty s kostními metastázami

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Zibotentan působí jako specifický antagonista endotelinových receptorů typu A. Nyní byla hodnocena jeho účinnost ve II. fázi klinického zkoušení u nemocných s metastazujícím karcinomem prostaty rezistentním na kastraci. V dávkách 10 či 15 mg/den vedlo jeho užívání ve srovnání s placebem k výraznému zlepšení celkového přežití (n = 312); doba do progrese onemocnění nebyla nikterak ovlivněna. Nejčastějšími nežádoucími účinky byly bolest hlavy, nazální kongesce a periferní otoky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky