Akutní účinky buprenorfinu či buprenorfinu/naloxonu u uživatelů opioidů

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Bolest

Souhrn

Buprenorfin je parciální agonista μ-opioidních receptorů, jenž se klinicky využívá nejen v tlumení bolesti, ale rovněž v léčbě závislosti na opioidech. Jeho sublinguální forma v kombinaci s naloxonem byla vyvinuta s cílem omezit jeho možné zneužití. Přidání naloxonu však neomezuje potenciál zneužití této kombinace u osob, u kterých nejsou přítomny známky fyzické závislosti. Vyplývá to z dvojitě zaslepené studie, v níž byl podáván buprenorfin samotný nebo v kombinaci s naloxonem intramuskulárně či sublinguálně právě těmto osobám. V obou případech vedlo takové podání k podobným účinkům jako u hydromorphonu, intramuskulární podání bylo provázeno výraznějšími účinky ve srovnání se sublinguálním užitím. Přidání naloxonu dle očekávání nikterak negativně neovlivnilo účinky buprenorfinu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky