Modafinil zlepšuje pracovní paměť u osob závislých na metamfetaminu

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Modafinil je centrálně působící sympatomimetikum, jež v závislosti na dávce zvyšuje bdělost a schopnost koncentrace během dne, a to nejen u zdravých dobrovolníků, ale též u nemocných se schizofrenií či hyperaktivním syndromem s poruchou pozornosti (ADHD). Aktuálně byla tato jeho vlastnost hodnocena u osob závislých na užívání metamfetaminu ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii, ve které byl podáván v denní dávce 400 mg po dobu 3 dnů. U osob s iniciálně horší pracovní pamětí vedla léčba modafinilem k signifikantnímu zlepšení pracovní paměti, přičemž epizodická paměť či rychlost zpracování informací zůstaly neovlivněny. Naopak u osob s iniciálně příznivou úrovní pracovní paměti nebyl účinek modafinilu patrný.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky