Modafinil v léčbě únavy u nemocných s HIV/AIDS

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Modafinil je účinný a současně dobře snášený v léčbě únavy u HIV-pozitivních nemocných. Vzhledem k vysoké prevalenci únavy u těchto pacientů tak představuje velmi zajímavý terapeutický přístup. K tomuto závěru dospěli autoři recentní čtyřtýdenní dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické studie s následným osmitýdenním otevřením (n = 115): odpovědi na modafinil bylo dosaženo u 73 % osob, zatímco při podávání placeba pouze u 28 % nemocných. Modafinil neovlivňoval samotnou náladu. Po 6 měsících se u osob stále užívajících modafinil nadále snižoval výskyt únavy i depresivních příznaků ve srovnání s pacienty, kteří tento lék neužívali. Krom toho byl u pacientů v rameni aktivní léčby pozorován pokles virové nálože (HIV RNA).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky