Implantáty s obsahem buprenorfinu v léčbě závislosti na opioidech

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Bolest

Souhrn

Současná léčba závislosti na opioidech je provázena nízkou adherencí k léčbě či příznaky z odnětí. Účinnost buprenorfinových implantátů zajišťujících šestiměsíční stabilní uvolňování účinné látky byla testována v randomizované placebem kontrolované studii (n = 163) u takto závislých osob ve věku od 18 do 65 let. Nemocní s implantovaným buprenorfinem měli signifikantně častěji vzorky moči negativní na přítomnost opioidů v 1.–16. týdnu – v průměru 40,4 % vs 28,3 % negativních vzorků (p = 0,04). V rameni aktivní léčby dokončilo léčbu 65,7 % (71/108) v porovnání s 30,9 % (17/55) osob léčených placebem (p < 0,001). Aktivní léčba byla rovněž provázena nižším výskytem abstinenčních příznaků, nižším cravingem (bažením) a obecně lepším hodnocením klinického stavu. V průběhu studie byly zaznamenány pouze mírné nežádoucí projevy v místě aplikace, a sice ve srovnatelné míře v obou skupinách – 56,5 % (buprenorfin) vs 52,7 % (placebo).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky