HRT v kombinaci s klodronátem v léčbě postmenopauzální osteoporózy

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Osteologie

Souhrn

U postmenopauzálních žen trpících osteoporózou hormonální substituční léčba (HRT) významně zvyšuje spinální i femorální denzitu kostní hmoty (BMD), přičemž současné užívání klodronátu tento účinek dále klinicky významně nezvyšuje. K tomuto poznatku dospěli autoři finské studie, kteří sledovali 167 žen s osteoporózou ve věku 61 ± 2,7 roku (T-skóre ≤ –2,5 SD). Zatímco po 5 letech byla BMD bederní páteře při užití HRT vyšší o 4,2 %, při kombinaci s klodronátem se zvýšila pouze o 3,7 %. Hodnoty BMD krčku kosti stehenní však vzrostly více při léčbě kombinací, a sice o 1,3 % vs 2,4 %. Po 3 letech poklesla koncentrace osteokalcinu o 55 % ve skupině léčené samotnou HRT, o 70,3 % ve skupině léčené kombinací a o 53,8 % ve skupině léčené klodronátem; obdobně poklesla též hladina kostní alkalické fosfatázy, a sice o 39,4 %, 42,1 % a 30,2 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky