Celecoxib v léčbě časné schizofrenie

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Celecoxib je dnes terapeuticky nejvyužívanějším koxibem. Vzhledem k možnému podílu zánětlivé reakce na patogenezi schizofrenie je jeho účinnost aktuálně zkoumána také u osob trpících tímto onemocněním, zejména pak v jeho časných fázích. Ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické studii byl přidáván v dávce 400 mg ke standardní léčbě amisulpridem 200–1 000 mg u pacientů s první manifestací této choroby (n = 49). U osob užívajících celecoxib bylo oproti placebu zjištěno významně vyšší celkové skóre PANSS (p = 0,02) i negativní PANSS (p = 0,03); stejně tak bylo patrné zlepšení ve škále CGI (p ≤ 0,001).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky