Farmakologické možnosti u hraniční poruchy osobnosti

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

U hraniční poruchy osobnosti se setkáváme s podáváním celé řady léčiv, avšak nezřídka se jedná o využití mimo schválené indikace („off-label“). Aktuálně byla provedena metaanalýza 28 randomizovaných placebem kontrolovaných studií, zahrnujících 1 742 nemocných, s cílem kritického zhodnocení stávajících léčebných postupů. Sledovanými látkami byla typická (flupentixol, haloperidol a thiothixen) a atypická (ziprasidon, aripiprazol a olanzapin) antipsychotika, stabilizátory nálady (carbamazepin, valproát, lamotrigin a topiramát), antidepresiva (amitriptylin, fluoxetin, fluvoxamin, phenelzin, mianserin) a suplementace ω-3 mastnými kyselinami. Typická antipsychotika byla zkoumána většinou ve starších studiích a autoři poukazují na jejich spíše jen marginální účinek ve srovnání s ostatní sledovanou léčbou – zde je však zapotřebí ověření výsledků v dalších klinických studiích, neboť tyto výsledky často vycházejí pouze z jediné studie. Bohužel nebyla hodnocena dlouhodobá bezpečnost; nežádoucí účinky byly s výjimkou léčby olanzapinem vzácné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky