Terapeutický potenciál SSRI u Parkinsonovy choroby

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Neurologie

Souhrn

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) jsou dnes nejpředepisovanějšími antidepresivy, včetně preskripce pacientům s Parkinsonovou chorobou. Přesto se mohou údaje o jejich účinnosti a bezpečnosti u těchto pacientů poněkud rozcházet. Aktuálně byla provedena metaanalýza celkem deseti randomizovaných kontrolovaných studií. Ukázalo se, že při srovnání SSRI s placebem (n = 6) je pravděpodobnost vyššího účinku antidepresiva pouze nepatrně vyšší – RR: 1,08 (95% CI: 0,77–1,55; p = 0,67). Statisticky významný rozdíl však nebyl zjištěn ani při srovnání s tricyklickými antidepresivy (n = 3) – RR: 0,75 (95% CI: 0,39–1,42; p = 0,37). Podávání SSRI bylo nemocnými obecně velmi dobře snášeno. Vzhledem k malému vzorku nemocných však mohou být výsledky této studie falešně negativní.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky