Desvenlafaxin u menopauzálních žen s velkou depresí

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Menopauza je kromě jiného provázena rovněž vyšší pravděpodobností výskytu velké depresivní poruchy. Účinnost antidepresivní léčby však zde dosud nebyla hlouběji studována. V nedávno provedené randomizované dvojitě zaslepené studii byla peria postmenopauzálním ženám (n = 387) podávána léčba desvenlafaxinem v dávce 100 či 200 mg/den, nebo placebo, přičemž primárně byla sledována změna na Hamiltonově 17položkové škále (HDRS17). Po 8 týdnech od zahájení studie činila průměrná denní dávka desvenlafaxinu 162–176 mg. Peri- i postmenopauzální ženy měly výrazný přínos z antidepresivní léčby ve škále HDRS17 – p = 0,003 a p < 0,001. Léčebná odpověď a dosažení remise byly významně četnější v aktivně léčené skupině než u žen užívajících placebo – 58,6 % vs 31,6 % (p < 0,001) a 38,2 % vs 22,4 % (p = 0,008). Pro nežádoucí účinky však léčbu přerušilo více žen léčených desvenlafaxinem – 7,4 % vs 3,2 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky