Atomoxetin v léčbě deprese a dalších neuropsychiatrických projevů Parkinsonovy choroby

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Neurologie

Souhrn

U nemocných s Parkinsonovou chorobou je poměrně běžná deprese, proto tito pacienti často užívají antidepresivní medikaci. Aktuálně byla v léčbě deprese hodnocena u 55 nemocných se skóre IDS-C (Inventory of Depressive Symptomatology-Clinician) ≥ 22 účinnost atomoxetinu v dávce 80 mg/den ve srovnání s placebem. Atomoxetin působí jako inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu na nervové synapsi. Podle předem definovaných kritérií nebyl mezi oběma skupinami zjištěn signifikantní rozdíl v účinnosti. Při zmírnění těchto kritérií byl patrný určitý trend k vyšší odpovědi ve prospěch atomoxetinu (p = 0,08). U nemocných užívajících atomoxetin však bylo zaznamenáno signifikantně výraznější zlepšení v celkové kognici (p = 0,003) a v denní ospalosti (p = 0,001). Léčba byla přitom nemocnými velmi dobře snášena.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky