Toremifen snižuje riziko zlomenin u karcinomu prostaty

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Osteologie

Souhrn

Androgen-deprivační léčba u mužů s karcinomem prostaty je provázena zvýšeným rizikem zlomenin. Nyní byla hodnocena terapeutická účinnost selektivního modulátoru estrogenových receptorů toremifenu ve smyslu snížení incidence zlomenin za období sledování 2 roky. Studie III. fáze byla koncipována jako dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná – aplikován byl toremifen v dávce 80 mg/den p. o. (n = 646), nebo placebo (n = 638). Dvouletá incidence zlomenin obratlů činila u nemocných užívajících placebo 4,9 % vs u pacientů užívajících toremifen pouze 2,5 % – to představuje 50% pokles relativního rizika (p = 0,05). Toremifen rovněž signifikantně zvýšil minerální kostní denzitu v bederní páteři, kyčli či krčku femuru (p < 0,0001 pro všechna srovnání). Užívání toremifenu bylo provázeno i poklesem markerů kostní remodelace a zlepšením lipidogramu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky