Je nefrotoxicita bisfosfonátů aktuálním tématem?

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Nežádoucí účinky
Obor: Vnitřní lékařství
Autoři: MUDr. František Šenk
Autoři - působiště: Osteocentrum Kraje Vysočina a Dialyzační středisko, Nemocnice Havlíčkův Brod
Klíčová slova: nefrotoxicita, bisfosfonáty, ibandronát, kyselina zoledronová
Citace: 1 Rosen JC, Compston JE, Lian JB. Primer on the metabolic bone diseases and disorders of mineral metabolism. 7th edition, Wiley and ASBMR, 2008:237–41. 2 Fleisch H. Bisphosphonates in bone disease. 4th edition. New York: Academic Press, 2000. 3 Broulík P. Osteoporóza a její léčba. Praha: Maxdorf, 2007, 52–4. 4 Courtney AE, Leonard N, McCloskey MC, et al. Bisphosphonate prescribing in chronic kidney disease. J R Coll Physicians Edinb 2009
39:4–9. 5 Perazella MA, Markowitz GS. Bisphosphonate nefrotoxicity. Kidney Int 2008
8:1–9. 6 Tanvetyanon T, Stiff PJ. Management of the adverse effects associated with intravenous bisphosphonates. Ann Oncol 2006
17:897–907. 7 Markowitz G, Fine PL, Stach JI, et al. Toxic acute tubular necrosis following treatment with zoledronate. Kidney Int 2003
64:281–9. 8 Lewiecki EM, Miller PD. Renal safety of intravenous bisphosphonates in the treatment of osteoporosis. Exp Opin Drug Safety 2007
6:663–72. 9 Bodmer M, Amico P, Mihatsch MJ, et al. Focal segmental glomerulosclerosis associated with long-term treatment with zoledronate in a myeloma patient. Nephrol Dial Transplant 2007
22:2366–70. 10 Lyles KW, Colon-Emeric CS, Magaziner JS, et al. Zoledronic acid and clinical fractures and mortality after hip fracture. N Engl J Med 2007
357:1799–809. 11 Novartis, Aktualizované informace o bezpečnosti týkající se zpráv o poškození ledvin a renálním selhání při léčbě přípravkem Aclasta, 9. 3. 2010. 12 SÚKL, Informační zpravodaj – Nežádoucí účinky léčiv, 2/2010, roč. 3, str. 1–2. 13 Lühe A, Künkele KP, Haiker M, et al. Preclinical evidence for nitrogen-containing bisphosphonate inhibition of farnesyl diphosphate (FPP) synthase in the kidney: implications for renal safety. Toxicol In Vitro 2008
22:899–909. 14 Miller PD, Leigh C, Ward P. Renal tolerability of intravenous ibandronate allows administration by short injection. Ann Rheum Dis 2006
65(Suppl 2):422. 15. Bergner R, Henrich DM, Hoffmann M, et al. Renal safety and pharmacokinetics of ibandronate in multiple myeloma patients with or without impaired renal function. J Clin Pharmacol 2007
47:942–50. 16 Joensuu TK. Renal toxicity following zoledronic acid reversed with ibandronate in a prostate cancer patient with bone metastase. Urologia Int 2008
80:448–50. 17 Grotz W, Nagel Ch, Poeschel D, et al. Effect of ibandronate on bone loss and renal function after kidney transplantation. Am Soc Nephrol 2001
12:1530–7. 18 Bergner R, Dill K, Boerner D, et al. Elimination of intravenously administered ibandronate in patients on haemodialysis: a monocentre open study. Nephrol Dial Transplant 2002
17:1281–85. 19 Pfister T, Atzpodien E, Bohrmann B. Acute renal effects of intravenous bisphosphonates in the rat. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2005
97:374–81. 20 Tesař V, Schück O, et al. Klinická nefrologie. Praha: Grada Avicenum, 2006:84–93. 21 Tesař V, Tesařová P. Nefrotoxicita bisfosfonátů u onkologických pacientů. Farmakoterapie 2008
4:553–60.

Souhrn

Bisfosfonáty jsou využívány zejména v léčbě postmenopauzální a glukokortikoidy indukované osteoporózy, hyperkalcemie provázející maligní onemocnění, osteolytických kostních metastáz či Pagetovy choroby. Základní cestou jejich eliminace z organismu jsou ledviny, přičemž bezpečnostní hranice pro podání většiny bisfosfonátů je dána hodnotou clearance kreatininu (ClCr) > 30–35 ml/min. S rizikem nefrotoxicity je spojena především intravenózní léčba bisfosfonáty, a to zejména u pacientů se vstupně sníženou funkcí ledvin nebo rizikovými faktory pro rozvoj renální insuficience nebo akutního poškození ledvin. Nejspíše se při tom uplatňuje podobný mechanismus, kterým bisfosfonáty působí apoptózu osteoklastů – narušení mevalonátové cesty syntézy cholesterolu. V případě intravenózní léčby ibandronátem, která se z hlediska nefrotoxicity jeví jako bezpečnější, není třeba při zachování kontraindikací preventivně monitorovat funkce ledvin. Při léčbě kyselinou zoledronovou a pamidronátem ve vysokých dávkách v indikacích maligní hyperkalcemie a při léčbě osteolytických kostních metastáz je však pravidelné monitorování ledvinných funkcí nezbytně nutné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky