Kombinace levodopa/ carbidopa/entacapon v léčbě pokročilé Parkinsonovy nemoci: kazuistická sdělení

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Neurologie
Autoři: Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Autoři - působiště: I. neurologická klinika LF MU, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonismus, Brno

Souhrn

Levodopa v kombinaci s inhibitorem periferní dopadekarboxylázy (DDC) je nejúčinnějším lékem a zlatým standardem v léčbě Parkinsonovy nemoci (PN). Od roku 2005 je v České republice k dispozici trojkombinace levodopa/carbidopa/ entacapon (LCE) v přípravku Stalevo, který je indikován v léčbě pokročilé PN.

Klinická kritéria pro nasazení LCE jsou následující:

  1. Pacienti s PN, u nichž se projevuje fenomén wearing-off (progresivní zkracování účinku doposud úspěšně podávané léčby), často doprovázený dalšími motorickými fluktuacemi (dyskineze, on-off fenomén).
  2. Nedostatečná kontrola příznaků u dlouhodobě léčených pacientů s PN dostupnou antiparkinsonskou léčbou.
  3. Pacienti s PN, kteří již užívají samostatně inhibitor katechol-o-methyltransferázy (COMT) (entacapon – Comtan), v kombinaci s přípravky obsahujícími levodopu.

Několikaleté klinické zkušenosti s podáváním LCE (50 mg, 100 mg, 150 mg) prokázaly účinnost a bezpečnost tohoto přípravku, příznivé ovlivnění motorických příznaků i zlepšení ve škálách posuzujících aktivity běžného denního života a celkovou kvalitu života pacientů trpících PN.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky