Kombinace levodopa/carbidopa/entacapon v léčbě pacientů s pokročilou Parkinsonovou chorobou

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Neurologie
Autoři: MUDr. Petr Dušek
Autoři - působiště: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Kazuistika č. 1

Popis případu

63letý pacient byl léčen pro Parkinsonovu nemoc s jedenáctiletou progresí. Onemocnění se iniciálně projevilo akinezí a rigiditou na levostranných končetinách, tyto obtíže dobře reagovaly na terapii levodopou. Od roku 2007 pacient užíval kombinaci levodopa/carbidopa/entacapon (LCE) 150 mg v 5, 9 a 13 hodin a 100 mg v 17 a 21 hodin, dále ropinirol 6 mg 4x denně v 5, 9, 13 a 17 hodin a kombinaci levodopa/carbidopa (LC) CR 250 mg ve 23 hodin. Na této dávce byl hybný stav stabilizovaný, nepravidelně se vyskytovaly epizody wearing-off těsně před dávkou LCE, kdy se zhoršovala hybnost horních končetin, což však pacientovi příliš nevadilo. Hybný stav byl nejhorší ráno, kdy pacient pociťoval před první dávkou léků ranní akinezi.

V roce 2009 byl klasický ropinirol zaměněn za ropinirol s prodlouženým uvolňováním v jedné denní ekvivalentní dávce 24 mg ráno. Pacient udával zmenšení frekvence epizod wearing-off a zlepšení ranní akineze. Několik měsíců po této záměně se však objevily vizuální pseudohalucinace, při kterých zejména za šera viděl na chvíli v květině lidskou tvář. I přesto, že se pseudohalucinace objevovaly pouze zřídka a byl zachován náhled na jejich nereálnost, byla dávka ropinirolu z bezpečnostních důvodů snížena na 16 mg. Při následné kontrole již pacient pseudohalucinace neudával, ale stěžoval si na pravidelný výskyt epizod wearing-off 40–50 minut před dávkou. Následně byly zkráceny intervaly LCE na 3 hodiny, pacient užíval 150 mg v 5, 8, 11 a 14 hodin a 100 mg v 17 a 20 hodin. Toto připadalo pacientovi značně nepohodlné a sám se vrátil k původnímu dávkování po 4 hodinách. Off stavy se nyní výrazně zhoršily, největším problémem byla chůze s freezingy, propulsemi a pády, které byly vázány výhradně na off stav.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky