Klinické zkušenosti s abataceptem v České republice

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie
Autoři: MUDr. Liliana Šedová
Autoři - působiště: Revmatologický ústav, Praha

Souhrn

Abatacept byl schválen Úřadem pro potraviny a léčiva USA (FDA – Food and Drug Administration) pro léčbu středně závažné až těžké revmatoidní artritidy (RA) v roce 2005. Po úvodním schválení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMEA – European Medicines Agency) jen ve 2. linii biologické léčby (po selhání léčby blokátory TNF-α) je od září 2010 v Evropě indikován pro léčbu pacientů se středně závažnou až těžkou RA při nedostatečné odpovědi na terapii chorobu modifikujícími léky (DMARDs) nebo blokátory TNF-α (tedy v 1. linii).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky