Komentář k článku

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Revmatologie
Autoři: Doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
Autoři - působiště: Revmatologický ústav, Praha

Souhrn

Biologická léčba představuje účinný prostředek v terapii několika zánětlivých revmatických onemocnění. Významně přispívá ke snížení počtu bolestivých a oteklých kloubů, potlačuje celkovou aktivitu zánětu, u pacientů s ankylozující spondylitidou navíc zmírňuje bolest páteře a tlumí extraartikulární a extraspinální projevy onemocnění. Podstatné ale je, že zlepšuje funkční schopnost postižených kloubů, snižuje únavu, zlepšuje kvalitu života a přispívá ke snížení počtu nemocných v pracovní neschopnosti.1

Inhibitory TNF-α byly do klinické praxe zavedeny jako první biologické přípravky přibližně před deseti lety a při nedostatečném účinku methotrexátu jsou stále považovány za lék první volby u pacientů se středně a vysoce aktivní formou revmatoidní artritidy. U pacientů se závažnou formou ankylozující spondylitidy a psoriatické artritidy představují zatím jediný schválený a účinný biologický lék. Pro léčbu revmatoidní artritidy jsou v České republice schváleny i další biologické přípravky s jiným mechanismem účinku, jakými jsou inhibitory receptoru pro interleukin-6, přípravky navozující depleci B-lymfocytů a tlumící aktivaci T-lymfocytů. Přestože dosud nebyly provedeny přímé srovnávací studie mezi jednotlivými skupinami biologických léků, recentní metaanalýza poukazuje na fakt, že účinnost inhibitorů TNF-α nebyla dosud překonána.2

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky