Strukturální změny srdce spojené s neléčenou či špatně léčenou hypertenzí

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
MUDr. Rudolf Foglar, CSc.
Autoři - působiště: Kardiologická ambulance, Brandýs nad Labem
Citace: 1 Mancia G, Laurent S, Agabi-Rosei E, et al. Reappraisal of European guidelines on hypertension managment: a European Society of Hypertension Task Force document. J Hypertens 2009;27:2121–58. 2 Okin PM, Roman MJ, Devereux RB, et al. Gender differences and the electrocardiogram in left ventricular hypertrophy. Hypertens 1995;25:242–9. 3 Widimský J jr, Cífková R, Špinar J, et al. Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze – verze 2007. Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Vnitř Lék 2008;54:101–10. 4 Fejfar Z, Přerovský I. Klinická fyziologie krevního oběhu. Třetí přepracované vydání. Praha: Galén, 2002. 5 Špinar J, Vítovec J. Perindoprilum. Remedia 2005;15:121–35.

Souhrn

Úvod

Typickou strukturální změnou myokardu spojenou s neléčenou nebo špatně léčenou hypertenzí je hypertrofie levé komory (LVH – left ventricular hypertrophy) (obrázek 1). Její přítomnost indikuje vyšší mortalitu.1 Vzhledem k tomu, že senzitivita tradičních parametrů elektrokardiogramu je nízká (Cornellova kritéria mají senzitivitu 22 %) a recentní práce ukázaly, že jiné EKG parametry těsně spojené s masou levé komory (např. voltáž vlny R ve svodu aVL) predikují incidenci kardiovaskulárních příhod dokonce i u těch pacientů s hypertenzí, kteří nemají na EKG známky LVH, je snadnou a dostupnou metodou ke zjištění přítomnosti LVH echokardiografie.1,2 Tento parametr však není jedinou strukturální změnou, kterou můžeme echokardiografií diagnostikovat.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky