Nové léky otevírají nové léčebné možnosti

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Vnitřní lékařství
Autoři: Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
Autoři - působiště: Diabetologické centrum I. interní kliniky FN a LF UK, Plzeň

Souhrn

Nemocní s diabetes mellitus 2. typu představují velice nesourodou skupinu pacientů. Nesourodost je dána různou mírou inzulinové rezistence, různou vlastní produkcí inzulinu a různou citlivostí b-buněk na glukózu. Dosud nemáme jasné důkazy o tom, jaký způsob léčby je pro pacienta nejlepší. U některých pacientů je nejvýhodnější individuální přístup k léčbě.

Léčebná strategie je zaměřena na snížení lačné a postprandiální glykemie, léčbu většinou přítomné obezity, ale měla by rovněž chránit zbytkovou vlastní tvorbu inzulinu.

Kazuistika má za cíl ukázat méně obvyklý způsob terapie, který vedl k dosažení uspokojivé kompenzace diabetu.

Kazuistika

Popisujeme případ 52leté ženy, která byla přijata na interní kliniku na žádost spádového diabetologa pro chronickou dekompenzaci diabetu i přes zvyšující se dávku inzulinu v režimu intenzifikované léčby. Při léčbě inzulinem pacientka přibrala za 4 roky 28 kg. Celková dávka inzulinu při přijetí byla 180 j./24 hodin (Actrapid 3x 22 j. + Insulatard 50 j. ráno a 64 j. večer). Pacientka se léčila pro dechovou nedostatečnost při Pickwickově syndromu. Užívala společně s inzulinem kombinovaný bronchodilatační přípravek Berodual (ipratropium bromid/fenoterol), theophyllin (Theoplus) a furosemid (Furon).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky