Léčba aliskirenem u pacientů s hypertenzí a diabetickou nefropatií

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Diabetologie, Kardiologie
Autoři: MUDr. Zdeněk Jankovec, Ph.D.
Autoři - působiště: I. interní klinika FN, Plzeň

Souhrn

Úvod

Cílem léčby diabetes mellitus je kromě zajištění plnohodnotného života pacienta především prevence pozdních komplikací diabetu. Mikrovaskulární komplikace, které tvoří diabetická neuropatie a nefropatie, výrazně narušují život našich pacientů s diabetem jak 1. typu, tak i 2. typu, snižují kvalitu života a zkracují jeho délku. Právě diabetická nefropatie je ve vyspělém světě nejčastější příčinou selhání ledvin a pacienti s diabetem tvoří až 50 % všech dialyzovaných pacientů.

Diabetická nefropatie je charakterizovaná proteinurií, arteriální hypertenzí a postupným zhoršováním ledvinných funkcí. Rozhodující roli v její patogenezi hraje chronická hyperglykemie, hypertenze a v neposlední řadě i genetická predispozice. V prevenci i léčbě diabetické nefropatie je na prvním místě dosažení co nejlepší kompenzace diabetu a kontroly krevního tlaku, dále úprava příjmu soli a bílkovin v dietě, léčba infekcí močových cest, popřípadě již specifická léčba renální insuficience.

Řada velkých studií prokázala příznivý účinek léčby inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) nebo blokátory receptorů AT1 pro angiotenzin II (AT1-blokátory), které kromě účinku na krevní tlak významně snižují mikroalbuminurii a omezují další progresi diabetické nefropatie do renálního selhání. Vzhledem k tomu, že u řady pacientů dochází i přes výrazný renoprotektivní účinek těchto léků k progresi diabetické nefropatie, hledají se další potentní léky – jedním z nich je aliskiren, přímý inhibitor reninu. Jak bylo prokázáno ve studii AVOID (Aliskiren in the Evaluation of Proteinuria in Diabetes) v roce 2008, aliskiren v kombinaci s losartanem snižoval významně albuminurii u pacientů s diabetem 2. typu nezávisle na snížení krevního tlaku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky