Kazuistika mladého diabetika s hypertenzí a proteinurií

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Štěpánka Burešová
Autoři - působiště: Interní oddělení, Nemocnice Kladno

Souhrn

Popis případu

Pacientem je mladý muž ve věku 27 let s diabetes mellitus 1. typu, který mu byl diagnostikován již v 5 letech; od roku 1987 je trvale na intenzifikovaném inzulinovém režimu. Pacient dále trpí hypertenzí (echokardiografické vyšetření neprokázalo hypertrofii levé komory) – diabetolog u něj zahájil antihypertenzní terapii kombinací perindopril/ indapamid. Vstupní proteinurie 2,75 g/l, urea 11,5 mmol/l, kreatinin 134 μmol/l, glomerulární filtrace 0,74 ml/s.

Abúzus: nikotin (10 cigaret denně).

Pacient byl u nás poprvé vyšetřen 6. 11. 2009. Tehdy byla zjištěna hodnota krevního tlaku (TK) 140/80 mm Hg, poměr albumin/kreatinin v moči (UACR – urine albumin/ creatinine ratio) činil 123 mg/mmol, glomerulární filtrace byla 0,74 ml/s.

Vzhledem k přítomné proteinurii a možnosti využití terapie přímým inhibitorem reninu aliskirenem (Rasilez) byla ukončena léčba kombinací perindopril/indapamid. Bylo zahájeno podávání losartanu v dávce 100 mg v kombinaci s aliskirenem v úvodní dávce 150 mg/den, která byla po jednom měsíci zvýšena na 300 mg/den.

V průběhu měsíčního sledování došlo k prudkému poklesu proteinurie, a to o 57 % výchozí hodnoty, k poklesu hodnoty systolického TK o 10 mm Hg a k mírnému zlepšení renální funkce, které mohlo být spíše v souvislosti s vysazením diuretika (tabulka 1). Během následujících 6 měsíců došlo k dalšímu poklesu proteinurie, a to o 70 % oproti vstupní hodnotě. Hodnota TK již byla bez výraznější změny, krevní tlak kompenzovaný, renální parametry stacionární. Pacient snáší léčbu bez obtíží a cítí se dobře.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky