Sekundární hypertenze – léčba telmisartanem

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Vladěna Čapková
Autoři - působiště: Praktický lékař, internista, Horní Slavkov, Karlovarská krajská nemocnice

Souhrn

Úvod

Jedná se o pacientku se špatně korigovatelnou sekundární arteriální hypertenzí s postižením ledvin při pokročilé ateroskleróze renálních tepen. Kazuistika popisuje nejen poměrně komplikovanou diagnostiku, zdlouhavou cestu k nalezení uspokojivé kombinace antihypertenziv, ale zejména nutnost neustále pomýšlet na možnost výskytu sekundární arteriální hypertenze, především u obtížně kompenzovatelných hypertoniků.

Popis případu

52letá žena bez významných komorbidit, kuřačka, přišla poprvé do interní ambulance před třemi lety, odeslána praktickým lékařem pro špatně kompenzovanou arteriální hypertenzi. Při příchodu byl zjištěn krevní tlak (TK) 210/100 mm Hg, subjektivní obtíže negovala. Pro hypertenzi byla léčena přibližně 4 roky, aktuální skladba léků: ramipril 10 mg, amlodipin 5 mg, bisoprolol 2,5 mg. EKG bez výrazné patologie, provedené echokardiografické vyšetření ukázalo mírnou hypertrofii levé komory s dobrou funkcí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky