Fixní kombinace aliskiren/hydrochlorothiazid

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Kardiologie
Autoři: Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.
Autoři - působiště: Centrum pro hypertenzi, III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn

Úvod

Systém renin-angiotenzin-aldosteron (RAS) hraje důležitou úlohu v regulaci elektrolytové, volumové a tlakové homeostázy. Léčiva blokující součásti tohoto systému se používají v léčbě nejen arteriální hypertenze, ale i srdečního či ledvinného selhání. Na počátku tvorby jednotlivých součástí stojí renin, který je do cirkulace uvolňován z juxtaglomerulárních buněk ledvin díky lokálnímu působení různých stimulů (změny tlaku, změny koncentrace sodíku apod.). Renin uvolněný do krevního oběhu katalyzuje tvorbu angiotenzinu I z angiotenzinogenu. Angiotenzin I je poté konvertován na vlastní účinný oktapeptid angiotenzin II působením angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE). Angiotenzin II aktivuje specifické receptory (zejména AT1), což vede k celé řadě účinků, zejména k vazokonstrikci a stimulaci tvorby aldosteronu.

Zvýšené hladiny reninu mají vztah ke zvýšenému kardio-vaskulárnímu riziku u pacientů s arteriální hypertenzí, hypertrofií levé komory srdeční, chronickým srdečním selháním, ischemickou chorobou srdeční či zhoršením funkce ledvin.1–4 První inhibitory reninu byly syntetizovány v průběhu posledních 30 let (enalkiren, remikiren, zankiren), avšak kvůli svým nevýhodným vlastnostem (zejména omezená absorpce) měly nedostatečnou klinickou účinnost.

Mechanismy účinku a základní vlastnosti

Aliskiren je první perorálně účinný silný a selektivní nepeptidový přímý inhibitor lidského enzymu reninu.5 Inhibicí reninu inhibuje systém RAS v bodě aktivace tím, že blokuje konverzi angiotenzinogenu na angiotenzin I a snižuje hladiny angiotenzinu I a angiotenzinu II (obrázek 1). Na rozdíl od ostatních blokátorů systému RAS (inhibitory ACE a AT1-blokátory), léčba aliskirenem vede ke snížení plazmatické reninové aktivity (PRA), angiotenzinu I a angio-tenzinu II (obrázek 2).6 Podobné snížení PRA bylo pozorováno i tehdy, jestliže byl aliskiren kombinován s jinými antihypertenzními látkami (obrázek 3).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky