Farmakoekonomický pohled na dronedaron

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Kardiologie

Souhrn

Fibrilace síní patří mezi nejčastější kardiovaskulární diagnózy a má značný ekonomický dopad na přímé (medicínské) i nepřímé (sociální) náklady. Je prokázáno, že fibrilace síní představuje nejčastější diagnózu u pacientů hospitalizovaných pro srdeční arytmie. Až 37 % pacientů s fibrilací síní je hospitalizováno (až 50 % z celkových nákladů), což zvyšuje náklady na léčbu této poruchy. Proto jsou inovace v léčbě fibrilace síní vítaným pokrokem nejen z pohledu medicínského, ale také ekonomického.

Velká multicentrická klinická studie ATHENA (4 628 pacientů ve 37 zemích) ukázala, že léčba dronedaronem je spojena s omezením hospitalizací z kardiovaskulárních příčin a snížením rizika úmrtí u pacientů s fibrilací a flutterem síní.

Vedle průkazu účinnosti a bezpečnosti je dnes standardně vyžadován průkaz nákladové efektivity před zařazením nových léčiv do hrazené péče. Dronedaron není v tomto ohledu výjimkou, náklady a přínosy s ním spojené byly kalkulovány v několika farmakoekonomických analýzách (Velká Británie, Řecko, Kanada, Jižní Korea, Mexiko). Protože medicínské náklady a rovněž standardy a organizace péče jsou v každém zdravotním systému odlišné, je nezbytné provést hodnocení nákladové efektivity pro každý systém zvlášť.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky