Farmakoekonomický pohled na léčbu věkem podmíněné makulární degenerace

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Farmakoekonomika
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Autoři - působiště: Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iHETA), Praha

Souhrn

Úvod

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je nejčastější příčinou těžké ztráty zrakové ostrosti a slepoty ve vyspělých zemích. Přirozený průběh vlhké formy VPMD vede k poklesu vizu až na úroveň praktické slepoty, která pacientům znemožňuje rozeznávání detailů např. obličejů, dále čtení textu a samostatnou orientaci v neznámém prostředí. Prevalence VPMD poroste v souvislosti se stárnutím populace – je odhadováno, že v roce 2020 bude počet osob postižených VPMD třikrát vyšší než v roce 1995, což by znamenalo 7,5 milionu pacientů starších než 65 let. Například ve Velké Británii je každoročně zaznamenáno 26 000 případů VPMD, což by v České republice odpovídalo více než 4 000 nových případů.1

K progresi do stadia vlhké formy VPMD, která tvoří až 90 % případů těžkého postižení zraku, dochází u 10–15 % pacientů. U těchto pacientů vede proces neovaskularizace a fibrotického jizvení k rychlému a nevratnému poškození centrální zrakové ostrosti v řádu týdnů a měsíců. Bylo zjištěno, že i zpomalení zahájení účinné léčby v řádu jednoho měsíce může zásadně zhoršit prognózu pacientů.2

Dnes je standardem hodnocení léčiv a jiných medicínských technologií posuzování jejich hodnoty (value) pro pacienty a celou společnost. Hodnota léčby je dána vztahem mezi náklady na léčbu a výsledky této léčby – tedy, chceme-li, její účinností. V tomto kontextu jsou nejdražší takové léky, které nemají dostatečný léčebný účinek, a na druhou stranu i velmi drahé léky mají smysl, pokud je dostatečně prokázán jejich přínos pro pacienta, zdravotní systém a celou společnost.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky