Léčba diabetes mellitus 2. typu vildagliptinemu dosud neléčených starších pacientů

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Úvod

Léčba diabetes mellitus 2. typu u seniorů je v mnohém specifická. Předně je v pokročilém věku častější výskyt hypoglykemie při užívání perorálních antidiabetik, typický je i horší průběh hypoglykemie s mnohdy zastřenými projevy a případný vznik zlomenin v důsledku pádu. U seniorů je rovněž vyšší prevalence komorbidit, jakými mohou být deprese či kognitivní poruchy, a současně se u nich často setkáváme se špatnými stravovacími návyky, nepravidelným stravováním či malou chutí k jídlu. Významnou úlohu zde nepochybně hrají i další případná onemocnění, která vyžadují dlouhodobou a pravidelnou farmakoterapii.

Vildagliptin je selektivně působící inhibitor dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4), který zlepšuje kontrolu glykemie prostřednictvím zesílení účinků inkretinů. V klinických studiích, ve kterých byl vildagliptin podáván dosud neléčeným diabetikům 2. typu, vedlo jeho 24týdenní užívání v monoterapii v denních dávkách 50 nebo 100 mg ke snížení hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c) v rozmezí od 0,9 do 1,1 %. Užívání gliptinů je přitom na rozdíl od derivátů sulfonylurey provázeno pouze velmi malým rizikem hypoglykemie. S přihlédnutím ke zmíněné účinnosti, popsané i v řadě dalších studií, a bezpečnosti by se tak vildagliptin mohl stát lékem volby právě u diabetiků vyššího věku.

Cíl studie

Cílem této studie bylo zhodnocení účinnosti a bezpečnosti vildagliptinu u seniorů s nově diagnostikovaným diabetem 2. typu.

Komentář ke studii

MUDr. Lenka Dohnalová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky