Inhibitory systému renin-angiotenzin v kombinaci s blokátory kalciových kanálů v léčbě arteriální hypertenze – zaměřeno na perindopril/amlodipin

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Arteriální hypertenze je významným rizikovým faktorem kardiovaskulární (KV) morbidity i mortality – zvyšuje riziko ischemické choroby srdeční (ICHS), cévní mozkové příhody (CMP) i selhání ledvin. Navzdory tomuto riziku a dostupnosti mnoha účinných léků není hypertenze u velkého počtu pacientů dostatečně kontrolována.

Bylo zjištěno, že u většiny nemocných je k dosažení cílových hodnot krevního tlaku (tj. < 140/90 mm Hg, resp. 130/80 mm Hg u rizikových pacientů) zapotřebí kombinace dvou či více léků; u pacientů s vysokým KV rizikem lze terapii hypertenze zahájit rovnou kombinací léčiv. To, že je kombinace léčiv spojena s lepšími výsledky, prokázala např. metaanalýza Walda a spol.,2 v níž bylo přidání antihypertenziva z jiné třídy do kombinace přibližně pětkrát účinnější ve smyslu snížení krevního tlaku (TK) než zdvojnásobení dávky původního léku. Preferovány by přitom měly být fixní kombinace, neboť jejich podávání je spojeno s lepší adherencí (různé zdroje uvádějí pokles non-compliance o 26–21 %) a může přinést též snížení finančních nákladů.

K dispozici je řada fixních kombinací, účinnost v podobě snížení rizika KV příhod však byla v klinických studiích prokázána pouze v případě kombinací thiazidového diuretika s inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu (inhibitor ACE), blokátorem kalciového kanálu (BKK) či blokátorem receptoru AT1 pro angiotenzin II (AT1-blokátor) a pro kombinaci inhibitor ACE/BKK. Tyto fixní kombinace jsou dle Evropských doporučení považovány za prioritní.

Komentář ke článku

MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky