Vliv léčby fenofibrátem a statiny na výskyt metabolického syndromu u pacientů se smíšenou dyslipidemií

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Úvod

Fenofibrát je derivát kyseliny fibrové působící cestou PPAR-α (peroxisomovým proliferátorem aktivovaný receptor typu α). Prostřednictvím aktivace lipoproteinové lipázy a snížením tvorby apopoproteinu CIII zvyšuje lipolýzu a odbourávání aterogenních částic bohatých na triglyceridy (TG) z plazmy; vyvolává také zvýšení syntézy apoproteinů AI a AII. Tyto jeho účinky vedou ke snížení plazmatické koncentrace částic o velmi nízké (VLDL – very low density lipoprotein) a nízké hustotě (LDL – low density lipoprotein), obsahujících apoprotein B, a ke zvýšení koncentrace částic o vysoké hustotě (HDL – high density lipoprotein), obsahujících apoproteiny AI a AII.

Fenofibrát je indikován k léčbě těžké hypertriglyceridemie a smíšené hyperlipidemie u pacientů, kteří nesnášejí statiny nebo u kterých je podání statinů kontraindikováno. Účinnost a bezpečnost fenofibrátu v monoterapii či v kombinaci se statiny byla prokázána již v mnoha studiích.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky