Enoxaparin podávaný jednou denně v léčbě ambulantních pacientů s akutním žilním tromboembolismem

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematologie, Kardiologie

Souhrn

Úvod

Jednou z terapeutických indikací léčivého přípravku enoxaparin je léčba akutního žilního tromboembolismu (VTE – venous thromboembolism), tedy hluboké žilní trombózy (DVT – deep vein thrombosis) a plicní embolie (PE – pulmonary embolism). V této indikaci je obvyklý a nejčastější způsob dávkování enoxaparinu 100 IU/kg (tj. 1 mg/kg) 2x denně, přičemž obvyklá doba podávání je 10 dní. Současně s podáváním enoxaparinu by měla být zahájena terapie perorálními antikoagulancii (v ČR např. warfarinem), přičemž enoxaparin by měl být aplikován až do dosažení terapeutického účinku antikoagulancia (INR v rozmezí 2–3).2

Dle SPC enoxaparinu je možné v této terapeutické indikaci použít kromě dávkování 1 mg/kg 2x denně také aplikaci 1,5 mg/kg (tj. 150 IU/kg) 1x denně. Již ve studii Merliho a spol.3 byly sledovány tyto dva režimy spolu s režimem léčby nefrakcionovaným heparinem (UFH – unfractionated heparin) podávaným v kontinuální infuzi, a to u pacientů s akutním VTE. Výsledky této studie potvrdily, že mezi pacienty léčenými těmito třemi různými režimy nebyly zaznamenány žádné rozdíly v účinnosti, bezpečnosti ani ve snášenlivosti. Do této studie však byli zahrnuti pouze hospitalizovaní pacienti, jejichž výsledky se mohou lišit od výsledků pacientů léčených ambulantně. Z režimu léčby v dávkování 1x denně by přitom měli díky zjednodušení léčby největší prospěch právě pacienti léčení ambulantně.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Debora Karetová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky