Enoxaparin podávaný jednou denně v léčbě ambulantních pacientů s akutním žilním tromboembolismem

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematologie, Kardiologie

Souhrn

Úvod

Jednou z terapeutických indikací léčivého přípravku enoxaparin je léčba akutního žilního tromboembolismu (VTE – venous thromboembolism), tedy hluboké žilní trombózy (DVT – deep vein thrombosis) a plicní embolie (PE – pulmonary embolism). V této indikaci je obvyklý a nejčastější způsob dávkování enoxaparinu 100 IU/kg (tj. 1 mg/kg) 2x denně, přičemž obvyklá doba podávání je 10 dní. Současně s podáváním enoxaparinu by měla být zahájena terapie perorálními antikoagulancii (v ČR např. warfarinem), přičemž enoxaparin by měl být aplikován až do dosažení terapeutického účinku antikoagulancia (INR v rozmezí 2–3).2

Dle SPC enoxaparinu je možné v této terapeutické indikaci použít kromě dávkování 1 mg/kg 2x denně také aplikaci 1,5 mg/kg (tj. 150 IU/kg) 1x denně. Již ve studii Merliho a spol.3 byly sledovány tyto dva režimy spolu s režimem léčby nefrakcionovaným heparinem (UFH – unfractionated heparin) podávaným v kontinuální infuzi, a to u pacientů s akutním VTE. Výsledky této studie potvrdily, že mezi pacienty léčenými těmito třemi různými režimy nebyly zaznamenány žádné rozdíly v účinnosti, bezpečnosti ani ve snášenlivosti. Do této studie však byli zahrnuti pouze hospitalizovaní pacienti, jejichž výsledky se mohou lišit od výsledků pacientů léčených ambulantně. Z režimu léčby v dávkování 1x denně by přitom měli díky zjednodušení léčby největší prospěch právě pacienti léčení ambulantně.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky