Režim bazál-bolus vs. použití premixovaného inzulinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie GINGER

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Úvod

Ačkoliv u valné většiny pacientů s diabetes mellitus 2. typu (DM2) je postupem času nezbytná léčba inzulinem, ohledně optimálního režimu není dosud jednoznačné doporučení. Fyziologická bazální a postprandiální sekrece inzulinu může být nahrazena pomocí premixovaných inzulinů, tedy kombinací střednědobě a krátkodobě působících inzulinů (např. NPH/humánní inzulin regular [RI]) nebo kombinací střednědobě působících inzulinů a rychle působících inzulinových analog (např. NPH/inzulin lispro či NPH/inzulin aspart) – jejich nevýhodou je však nízká flexibilita a s tím související zvýšené riziko hypoglykemií.

Druhou možností je využití inzulinových analog v režimu bazál-bolus, který více napodobuje fyziologickou sekreci inzulinu. Inzulin glargin, aplikovaný jako bazální inzulin, má po jednorázovém podání trvání účinku přibližně 24 hodin a ve srovnání s inzulinem NPH je spojen s nižším rizikem hypoglykemií, zejména nočních. Účinek inzulinu glulisin, aplikovaného bolusově, nastupuje za 10–20 minut od aplikace a přetrvává po dobu 3–5 hodin. Tato kombinace představuje intenzifikovaný inzulinový režim.

Komentář ke studii

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky