Fixní kombinace amlodipin/atorvastatin vs. běžná léčba u pacientů s hypertenzí a dalšími kardiovaskulárními rizikovými faktory – studie CRUCIAL

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Úvod

Vysoká sérová koncentrace cholesterolu, hypertenze a kouření patří ke třem nejdůležitějším ovlivnitelným rizikovým faktorům kardiovaskulárních (KV) chorob. Ukazuje se dále, že pacienti s vyšším počtem mírně či středně vyjádřených rizikových faktorů jsou ohroženi KV příhodou více než pacienti s pouze jedním, avšak silně vyjádřeným rizikovým faktorem, a zdá se, že vysoký výskyt KV chorob je způsoben právě neadekvátní léčbou pacientů s vyšším počtem méně vyjádřených rizikových faktorů. V souladu s tímto poznatkem jsou výsledky studií dokumentující přínos léčby hypotenzivy a hypolipidemiky u pacientů s hypertenzí a dalšími KV rizikovými faktory.

Léčba asymptomatického pacienta s mírně zvýšeným krevním tlakem a mírně zvýšenou koncentrací cholesterolu představuje specifický problém – lékaři mohou podhodnocovat KV riziko u těchto pacientů, a samotní pacienti, kteří dosud nepociťují žádné příznaky onemocnění, mají často nedostatečnou adherenci k léčbě, zejména pokud je jim ordinováno více léků. Jedním ze způsobů, jak usnadnit terapii lékaři i pacientovi, je zjednodušení léčebného režimu při využití fixní kombinace (nejčastěji hypotenziva a hypolipidemika) – zvýšení compliance při užití této strategie již bylo prokázáno v několika studiích.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky