Prodloužená profylaxe žilního tromboembolismu bemiparinem po operaci pro malignitu v oblasti pánve či břicha – studie CANBESURE

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematologie, Kardiologie

Souhrn

Úvod

Rozsáhlé operační výkony pro malignitu v oblasti břicha nebo pánve jsou provázeny vysokým rizikem pooperačního žilního tromboembolismu (VTE – venous thromboembolism) – pacienti podstupující chirurgický výkon z onkologické indikace mají dvakrát vyšší riziko hluboké žilní trombózy (DVT – deep-vein thrombosis) a třikrát vyšší riziko plicní embolie (PE – pulmonary embolism) než pacienti operovaní v oblasti břicha či pánve z jiné indikace.

Na základě výsledků několika randomizovaných klinických studií jsou v současné době v prevenci VTE za hospitalizace doporučeny nízkomolekulární hepariny (LMWH – low-molecular-weight heparin), riziko VTE však u pacientů přetrvává ještě několik týdnů po propuštění z hospitalizace. Metaanalýza tří klinických studií, do nichž bylo zařazeno celkem 1 104 pacientů s malignitou či bez ní, prokázala, že u pacientů, kterým byla podávána prodloužená profylaxe LMWH (po dobu 1 měsíce od výkonu), byl výskyt DVT signifikantně nižší ve srovnání s pacienty, kterým byly LMWH aplikovány jen po dobu hospitalizace. Tyto studie však měly mnoho limitací, přínos prodloužené profylaxe proto zatím nemohl být jednoznačně prokázán a tento postup jednoznačně doporučen.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Věra Krčová, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky