Rivaroxaban v léčbě symptomatického žilního tromboembolismu – studie programu EINSTEIN

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Úvod

Roční výskyt akutního žilního tromboembolismu (VTE – venous thromboembolism), tedy hluboké žilní trombózy (DVT – deep-vein thrombosis) či plicní embolie (PE – pulmonary embolism), činí přibližně 1–2 případy na 1 000 osob. Standardní léčba akutního VTE spočívá v podávání nefrakcionovaného heparinu nebo nízkomolekulárních heparinů (LMWH – low-molecular-weight heparins) a antagonistů vitaminu K. Jejich aplikace však vyžaduje laboratorní monitorování s úpravou dávkování a může být komplikována interakcemi s některými léky či potravinami a krvácením. Proto jsou hledána nová účinná a bezpečná perorální antikoagulancia, jež by zlepšila terapeutické možnosti.

Jedním z nich je právě rivaroxaban, perorálně podávaný přímý inhibitor faktoru Xa, který má pouze málo lékových interakcí (a žádné interakce s potravinami) a při jehož aplikaci není nutné laboratorní monitorování. Tento lék byl recentně hodnocen v programu EINSTEIN – v léčbě akutní DVT (Acute DVT Study – ADVT), v léčbě akutní PE (Acute PE Study) a v udržovací terapii pacientů léčených pro VTE či PE (Continued Treatment Study – CT). Zde jsou prezentovány výsledky první a třetí studie, druhá studie dosud probíhá.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky