Rivaroxaban v prevenci žilního tromboembolismu po totální náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu – poolovaná analýza čtyř studií

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Úvod

Rivaroxaban je nový vysoce selektivní přímý inhibitor faktoru Xa, který ovlivňuje tvorbu trombinu. Schválen je v prevenci žilního tromboembolismu (VTE) u dospělých pacientů podstupujících totální náhradu kyčelního (THA – total hip arthroplasty) nebo kolenního kloubu (TKA – total knee arthroplasty). Jeho účinnost a bezpečnost v těchto indikacích byla posuzována ve čtyřech studiích klinického programu RECORD (REgulation of Coagulation in ORthopedic surgery to prevent Deep vein thrombosis and pulmonary embolism), přičemž ve všech těchto studiích byla prokázána superiorita rivaroxabanu ve srovnání s enoxaparinem s ohledem na primární sledovaný parametr (symptomatická i asymptomatická hluboká žilní trombóza [DVT], nefatální plicní embolie [PE] a úmrtí z jakýchkoliv příčin).

Cíl studie

Cílem této analýzy bylo zhodnotit vliv tromboprofylaxe rivaroxabanem na méně často sledované klinické ukazatele účinnosti, sledována byla také jeho bezpečnost a snášenlivost.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky